• Zaťko interier s.r.o., Strojárenská 8481/4, 917 02 Trnava, Slovensko
  • (dielňa a sklad)* Lomená 9, Biely Kostol (sídlo)* Pre osobné stretnutie nás vopred kontaktujte. Ďakujeme.

*
*

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov na základe ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZOOÚ). Svojim podpisom dávam svoj dobrovoľný súhlas prevádzkovateľovi - Zaťko Interier s. r. o. (IČO: 52221831), aby spracoval a evidoval moje osobné údaje. Účel spracovania: Osobné údaje sú poskytnuté za účelom konzultácie, vytvorenia nezáväznej cenovej ponuky a potenciálne následnému dodaniu tovaru a služieb. Zoznam spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, adresa miesta stavby/inštalácie. Čas platnosti súhlasu: 36 mesiacov od poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.